Plasmalite FPL Digital
 

Our MBC Plasmalite FPL finance teams can now offer any
Scandinavian Estethetic Clinic serious local Rental conditions:

[SE]  * Seriösa Medicinska Hyresvillkor genom starka Siemens Finans eller Wasa Finans.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Undvik helt all kapitalbindning och köp genom att enkelt HYRA vår FPL utrustning.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Extremt låga Kapital/Finasieringskostnader om < 5 %/år, ger dig låga Hyrestariffer.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Bekvämt och direkt, kom igång snabbt, inga krav om någon 1:a förhöjd månadshyra.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kontrakts- och Hyrestiden skräddarsyr vi fullt ut efter dina önskemål och behov.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Tex, är Siemens Finance öppna för att säsongsanpassa Hyran till dina intäktsperioder.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Hela Hyran är avdragsgill, styr själv över dina egna bokförda periodiseringsintervall.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Att Hyra diskret innebär att klokt behålla sitt låneutrymme i Banken till annat.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kvartalsavg. fr  Siemens F. är garanterat skyddslåsta t. marknadens Stibor 90 villkor.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Hyra ger ofta en större konkurrens kraft med en klart bättre likviditet och soliditet.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Du kan förändra, lägga till, och uppgradera FPL utrustningen under hela Hyrestiden.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Komplettera med våra trygga Serviceavtal och din budget blir enkel och klar.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * DU ordnar med dina kunder och beläggningen, så ordnar VI med resten för dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Vi hjälper dig med att bli Siemens el Wasa Finans godkänd, ofta ens utan Borgenskrav.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Välj en säker och beprövad FPL utrustning från oss, som hela världen gjort före dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Vi hjälper dig med utbildning och handhavande så att dina Intäkter går före Hyran.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kontakta vår rådgivare för specifika detaljer och villkor för dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

           Dear  [SE]   Clients:   < Download your detailed Rental Info >
           Dear  [NO]  Clients:   < Download your detailed Rental Info >
           Dear  [DK]  Clients:   < Download your detailed Rental Info >
           Dear  [FI]   Clients:   < Download your detailed Rental Info >

               - Always our creative support at your service -
                             //MBC Group/CEO/AS
 

 
bottom
  ©®2006 Medical Photo Bio Care AB
All rights reserved
html/design: a.carlborg