Plasmalite FPL Digital
 

Our MBC Plasmalite FPL finace teams can now offer any
Scandinavian Estethetic Clinic serious local Leasing
 conditions:

[SE]  * Seriösa Medicinska Leasingvillkor genom starka Siemens Finans eller Wasa Finans.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Undvik kapitalbindning genom att enkelt Leasing köpa vår FPL utrustning istället.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Extremt låg Kapital/Finasieringskostnad för våra seriösa kunder om < 5 %/år !
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Bekvämt och direkt, kom igång snabbt, inga krav om någon 1:a förhöjd månadsavgift.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kontrakts- och hyrestiden skräddarsyr vi fullt ut efter dina önskemål och behov.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Tex, kan du säsongsanpassa förfallen till dina intäktsperioder, med sk Flex-Leasing.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Allt är 100 % avdragsgillt, styr själv över dina egna bokförda periodiseringsintervall.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kvartalsavg. fr  Siemens F. är garanterat skyddslåsta t. marknadens Stibor 90 villkor.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Att Leasa diskret innebär att klokt behålla sitt fulla låneutrymme i Banken till annat.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Leasing ger ofta en större konkurrens kraft med en klart bättre likviditet och soliditet.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Du kan förändra, lägga till, och uppgradera FPL utrustningen under hela Leasingtiden.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Komplettera med våra trygga Serviceavtal och din budget blir enkel och klar.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * DU ordnar med dina kunder och beläggningen, så ordnar VI med resten för dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Vi hjälper dig med att bli Siemens eller WASA Finans godkänd, ofta ens utan Borgenskrav.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Välj en säker och beprövad FPL utrustning från oss, som hela världen gjort före dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Utrustningen blir juridiskt Din till ett lågt restvärde (10%) när Leasingavtalet löper ut.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Vi hjälper dig med utbildning och handhavande så att dina intäkter går före avgiften.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

[SE]  * Kontakta vår rådgivare för specifika detaljer och villkor för dig.
[NO] *
[DK]  *
[FI]   *

        Dear  [SE]   Clients:   < Download your detailed Leasing Info >
        Dear  [NO]  Clients:   < Download your detailed Leasing Info >
        Dear  [DK]  Clients:   < Download your detailed Leasing Info >
        Dear  [FI]   Clients:   < Download your detailed Leasing Info >

             - Always our crative support at your service - 
                       //MBC Group/CEO/AS 

 
bottom
  ©®2006 Medical Photo Bio Care AB
All rights reserved
html/design: a.carlborg